Skutki prawne umowy o mediację - OpenLEX

Sobolewski Przemysław, Skutki prawne umowy o mediację

Artykuły
Opublikowano: PPH 2007/8/34-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skutki prawne umowy o mediację

Przepisy dotyczące mediacji wprowadzono do polskiej procedury cywilnej 10.12.2005 r., kiedy w życie weszła nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 28.07.2005 r. Umieszczenie przepisów dotyczących mediacji w kodeksie postępowania cywilnego sprzyjać ma "rozpropagowaniu" wspomnianej instytucji.

Z mediacją łączone są wielkie nadzieje, w szczególności ma się ona przyczynić do odciążenia sądów. W artykule skoncentruję się na jednym aspekcie mediacji - skuteczności umowy zobowiązującej strony do podjęcia mediacji w przypadku pojawienia się między nimi sporu (klauzula mediacyjna). Spróbuję odpowiedzieć na pytanie o sens i skutki zobowiązania do mediacji, w szczególności - czy możliwe jest egzekwowanie świadczenia z takich zobowiązań oraz jakie sankcje mogą wynikać z ich niewykonania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX