Malinowski Dariusz M., Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania wypłaconego przez gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/6/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania wypłaconego przez gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego

Problematyka związana z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zwolnieniem z tego obowiązku różnego rodzaju odszkodowań stanowi jeden z bardziej złożonych i stwarzających pole do zróżnicowanych interpretacji obszarów na gruncie tej daniny. Dzieje się tak zapewne dlatego, że przenikają się tu instytucje i definicje charakterystyczne dla prawa prywatnego z tymi, których częścią jest prawo podatkowe, a więc z jednostronnie ustalanymi i bezwzględnie obowiązującymi.

Zwolnienia, podobnie jak np. wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodu, nie mają charakteru otwartego, przeciwnie – stanowią katalog enumeratywnie wskazanych przez ustawodawcę sytuacji faktycznych i prawnych. W obszarze odszkodowań możemy pokusić się o pewną myśl przewodnią, że ze zwolnień mogą korzystać te z nich, które stanowią wyrównanie lub choćby uzupełnienie poniesionej straty, a nie te odnoszące się do utraty korzyści – damnum emergens, a nie lucrum cessans, że pozwolę sobie, wspominając o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX