Jaracz Błażej, Skutki nowelizacji treści art. 9a pr. up. w odniesieniu do odpowiedzialności członków organów spółek handlowych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/7/44-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skutki nowelizacji treści art. 9a pr. up. w odniesieniu do odpowiedzialności członków organów spółek handlowych

W prezentowanym artykule autor analizuje zmianę treści art. 9a pr. up. wprowadzoną ustawą z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw . Przedstawia cele omawianej nowelizacji, a także omawia aktualne brzmienie art. 9a pr. up. w odniesieniu do dwóch dominujących koncepcji stosowanych przed wejściem w życie tych zmian. Autor rozważa również skutki wprowadzonej nowelizacji w odniesieniu do odpowiedzialności organów spółek prawa handlowego oraz przedstawia postulaty de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX