Gurdek Magdalena, Skutki łączenia mandatu radnego z mandatem lub funkcją wójta

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/2/64-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skutki łączenia mandatu radnego z mandatem lub funkcją wójta

1.Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi zapowiedzianą kontynuację moich rozważań opublikowanych w numerze 7–8/2015 „Przeglądu Prawa Publicznego” na temat wyboru radnego na wójta jako przesłanki wygaśnięcia mandatu (art. 383 § 1 pkt 5 kodeksu wyborczego ) w kontekście zakazu łączenia funkcji wójta z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego (art. 27 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ), którego złamanie również stanowi przesłankę wygaśnięcia mandatu, tyle tylko, że z jednej strony mamy wójta (art. 492 § 1 pkt 5 k.w. w związku z art. 27 pkt 2 u.s.g.), z drugiej zaś radnego (art. 383 § 1 pkt 5 k.w. w związku z art. 27 pkt 2u.s.g.). Wówczas, z uwagi na ramy objętościowe, nie udało już mi się poddać analizie interesującej kwestii, dotyczącej skutków połączenia mandatu radnego z mandatem lub funkcją wójta. I chociaż sam końcowy efekt w postaci wygaśnięcia mandatu jest niemalże oczywisty, to jednak powstaje pytanie o to, który mandat w przypadku takiego połączenia wygaśnie: radnego,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy