Skutek restytucyjny z dyrektywy 93/13/EWG a zasady rozliczeń stron w związku... - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Skutek restytucyjny z dyrektywy 93/13/EWG a zasady rozliczeń stron w związku z nieważnością umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/5/47-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skutek restytucyjny z dyrektywy 93/13/EWG a zasady rozliczeń stron w związku z nieważnością umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne

Problematyka kredytów frankowych wciąż wywołuje poważne wątpliwości w doktrynie prawniczej i orzecznictwie sądowym. O ile można przyjąć, że w odniesieniu do podstawowych wad prawnych występujących w kredytach frankowych osiągnięty został niezbędny poziom stabilności w ocenach prawnych, o tyle wciąż niejasne są m.in. zasady rozliczeń stron w związku ze stwierdzoną wadliwością umowy. Głównym źródłem trudności przy rekonstrukcji zasad rozliczeń wydaje się unijny charakter niedozwolonych postanowień umownych. Kreuje to bowiem specyficzne uwarunkowania w procesie interpretacji, które nie zawsze są w pełni przyswojone, a czasem też są wykorzystywane w niewłaściwym celu. Stąd też w publikacji zostanie podjęta próba szczegółowej rekonstrukcji skutku restytucyjnego z dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich jako czynnika mającego potencjalnie duży wpływ na zasady rozliczeń stron w związku z nieważnością umowy zawierającej klauzule abuzywne. Podstawą analizy będzie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX