Łabno Maria, Skuteczność skarg o uchylenie wyroków sądów polubownych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/4/22-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skuteczność skarg o uchylenie wyroków sądów polubownych

W artykule przedstawione zostały wyniki badania orzecznictwa sądów powszechnych rozstrzygających skargi o uchylenie wyroków sądów polubownych w latach 2005–2020, tj. po wejściu w życie części piątej Kodeksu postępowania cywilnego . Autorka prezentuje, jak w ostatnich 15 latach sądy powszechne rozumiały przewidziane w art. 1206 k.p.c. podstawy uchylenia wyroku sądu polubownego oraz w jakich przypadkach wyroki sądów polubownych zostały uchylone. Ponadto przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące liczby rozstrzyganych w Polsce spraw ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz zapadających w takich sprawach rozstrzygnięć. Przeprowadzone przez autorkę badanie potwierdza, że polskie sądy powszechne rzadko uchylają wyroki sądów polubownych. Najczęstszą podstawą uchylenia wyroku sądu polubownego było w latach 2005–2020 naruszenie klauzuli porządku publicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX