Skuteczność postanowienia organu podatkowego o przedłużeniu terminu zwrotu VAT - uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądów... - OpenLEX

Dzięgielewska Aleksandra, Skuteczność postanowienia organu podatkowego o przedłużeniu terminu zwrotu VAT - uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2020/2/44-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skuteczność postanowienia organu podatkowego o przedłużeniu terminu zwrotu VAT - uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Streszczenie: Przedłużanie terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym przez organy skarbowe jest od dawna przedmiotem kontrowersji. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na trudności w określeniu momentu wejścia do obrotu prawnego postanowienia przedłużającego ten termin. Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące omawianej problematyki wykształciło dwie linie orzecznicze. Artykuł jest próbą wychwycenia najistotniejszej argumentacji i spojrzenia na spór również z perspektywy podstawowych zasad konstytucyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX