Łaszczyca Grzegorz, Skuteczność i wykonalność postanowienia administracyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: ST 2010/9/66-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skuteczność i wykonalność postanowienia administracyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Z czynnościami procesowymi orzeczniczymi wiążą się, choć w różnym zakresie, cechy skuteczności i wykonalności. Autor pokazuje, że wyodrębnienie oraz oznaczenie wzajemnej ich relacji jest niezbędne w odniesieniu do postanowienia administracyjnego wydanego w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Różni je zwłaszcza charakter prawny oraz zakres występowania (powszechny walor skuteczności a wyjątkowy wymiar wykonalności). Rozdzielenie tych cech ma jednocześnie istotne znaczenie prawne. Tkwi ono w konieczności ścisłego stosowania tych regulacji kodeksu postępowania administracyjnego, które wprost odnoszą się do waloru wykonalności postanowienia, a dla których nie jest wystarczająca cecha skuteczności postanowienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX