Mielczarek Jakub, Skuteczna kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/12/45-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skuteczna kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

Podstawowym celem kontroli zarządczej w procesie zarządzania jest doprowadzenie do sytuacji, w której cele założone przez najwyższe kierownictwo urzędu będą skutecznie realizowane. Kontrola zarządcza jest ściśle powiązana z systemem procedur i zasad stosowanym w danej jednostce. System wyznaczania celów i zadań oraz ich monitorowania za pomocą mierników jest skutecznym narzędziem pomiaru efektywności funkcjonowania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Priorytetowym działaniem każdego urzędu powinno być dążenie do eliminowania bądź ograniczania ryzyka. Upowszechnienie wiedzy oraz praktycznych rozwiązań może uświadomić kierownikom jednostek, jakie mogą zostać osiągnięte korzyści poprzez odpowiednie wdrożenie kontroli zarządczej. W artykule autor odpowiada na pytanie, jak technologia teleinformatyczna wspiera funkcjonowanie współczesnej administracji w obszarze kontroli zarządczej. Przedstawia także założenia dotyczące rozwoju e-administracji zawarte w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej i powiązane z nimi priorytetowe założenia programów krajowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX