Skład sądu orzekającego w przedmiocie odrzucenia wniosku o wyłączenie sędziego - OpenLEX

Florek Radosław, Skład sądu orzekającego w przedmiocie odrzucenia wniosku o wyłączenie sędziego

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/4/23-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skład sądu orzekającego w przedmiocie odrzucenia wniosku o wyłączenie sędziego

Słowa kluczowe: wyłączenie sędziego, odrzucenie wniosku, skład sądu, bezstronność sądu

Instytucja wyłączenia sędziego odgrywa bardzo istotną rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, albowiem z założenia jest jedną z gwarancji bezstronności sędziów orzekających w konkretnych sprawach cywilnych. Z drugiej strony, nie ma wątpliwości, że może ona być wykorzystywana do obstrukcji postępowania cywilnego. Początkowo remedium na takie nadużycie prawa procesowego miał stanowić art. 53 Kodeksu postępowania cywilnego , który przewidywał skazanie na grzywnę osoby zgłaszającej w złej wierze wniosek o wyłączenie sędziego. Został on jednak uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z dniem 18.12.2002 r. usunięty z obowiązującego porządku prawnego. W konsekwencji od tego momentu nie było odpowiedniego mechanizmu przeciwdziałającego blokowaniu postępowania przez celowe składanie niezasadnych wniosków o wyłączenie sędziego. Powstałą lukę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX