Skład i sposób wyboru sędziów do rad sądownictwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej - OpenLEX

Borkowski Grzegorz, Michalczewski Rafał, Skład i sposób wyboru sędziów do rad sądownictwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: KRS 2017/2/30-47
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Skład i sposób wyboru sędziów do rad sądownictwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej

1.Wstęp

W toczącej się ostatnio publicznej debacie na temat kierunków reformy Krajowej Rady Sądownictwa często przywoływane są przykłady z zagranicy, tzn. rad sądownictwa funkcjonujących w innych krajach europejskich, głównie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Nierzadko adwersarze przywołują przykład tego samego kraju, chcąc uzasadnić zupełnie różne racje. Celowe zatem jest przedstawienie modelów funkcjonowania rad sądownictwa w poszczególnych krajach europejskich oraz podjęcie próby ich sklasyfikowania. Ze względu na ograniczenia objętościowe niniejszego artykułu, poniższe uwagi można traktować jedynie jako swego rodzaju przyczynek do dyskusji; w żadnej mierze tekst ten nie może stanowić kompendium wiedzy na temat funkcjonowania rad sądownictwa w Europie .

W odniesieniu do modelu organizacyjnego europejskich rad sądownictwa i zbliżonych do nich kompetencjami organów, należy brać pod uwagę m.in. następujące kryteria: sposób wyboru kierownictwa i członków tej instytucji (z wyboru,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX