Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/3/64-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga nadzwyczajna (wybrane zagadnienia)

1. Ustawą z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (dalej: u.SN) do polskiego systemu prawa wprowadzony został szczególny środek prawny, nazwany przez ustawodawcę skargą nadzwyczajną. Zgodnie z aktualnym brzmieniem tej ustawy ma on, ogólnie rzecz ujmując, służyć wzruszaniu prawomocnych orzeczeń sądowych, które pozostają w sprzeczności z wyrażoną w art. 2Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Mimo że instrument ten może odegrać ważną rolę w sferze stosunków prawnych, nie doczekał się do tej pory głębszej refleksji naukowej. Jednakże jest ona konieczna ze względu na liczne wątpliwości, które w praktyce mogą wywoływać przepisy go kształtujące. Podjęcie tego tematu trzeba więc uznać za w pełni uzasadnione. Jednak ze względu na ograniczenia, jakie nakłada forma artykułu naukowego, poza sferą rozważań pozostaną co do zasady szczegółowe kwestie proceduralne związane z przedstawionym zagadnieniem. Ich rzetelna analiza wymagałaby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?