Skarga na zarządzenie referendarza sądowego w świetle przepisów ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania... - OpenLEX

Sadza Arkadiusz, Skarga na zarządzenie referendarza sądowego w świetle przepisów ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/3/320-345
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga na zarządzenie referendarza sądowego w świetle przepisów ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Słowa kluczowe: zarządzenie, referendarz sądowy, skarga na orzeczenie referendarza sądowego

1. W ustawie z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , której przepisy wejdą w życie – z pewnymi wyjątkami – po trzech miesiącach od jej ogłoszenia (tj. od 7.11.2019 r.), poza obszernie skomentowanymi już w piśmiennictwie zmianami przewidującymi np. przywrócenie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych , ograniczenie dopuszczalności podnoszenia zarzutu potrącenia w procesie cywilnym , przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego czy wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy , przewidziane zostały również relatywnie istotne, choć budzące do tej pory nieco mniejsze zainteresowanie nauki, modyfikacje dotyczące sposobu i dopuszczalności zaskarżania czynności referendarza sądowego. Zmiany te dotyczą zarówno unormowań znajdujących się w części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego , tj. art. 39822–39823 i 5181k.p.c....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX