Skarga na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym - OpenLEX

Kajmowicz Katarzyna, Skarga na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/3/103-118
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym

Słowa kluczowe: postępowanie egzekucyjne, referendarz sądowy, skarga na postanowienie referendarza sądowego

1.Wprowadzenie

Ideą nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 10.07.2015 r. były m.in. zmiany w przepisach normujących postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie z założeniem projektodawcy nowe regulacje mają sprzyjać przyspieszeniu postępowań sądowych poprzez ograniczenie kognicji sądów, rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych i komorników sądowych, uproszczenie niektórych czynności procesowych oraz zmodyfikowanie tych instytucji, które są wykorzystywane przez uczestników w celu przedłużania postępowań sądowych. Celem wprowadzonych zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego było również zwiększenie efektywności egzekucji .

Realizując powyższe założenia, ustawodawca znacznie rozszerzył kompetencje referendarzy sądowych w postępowaniu egzekucyjnym i powierzył im wykonywanie w tym postępowaniu wszystkich czynności zastrzeżonych dla sądu, z enumeratywnie wskazanymi wyjątkami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX