Kobak Maciej, Sędzia sądu administracyjnego jako przedstawiciel Narodu

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2024/2/23-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sędzia sądu administracyjnego jako przedstawiciel Narodu

Streszczenie: Celem artykułu jest wykazanie, że sędzia sądu administracyjnego jest przedstawicielem Narodu. Ustrojowa pozycja sędziego z perspektywy konstytucyjnej zasady zwierzchnictwa Narodu nie była dotychczas przedmiotem doktrynalnych dociekań, stąd przedstawione w tekście uwagi mogą mieć pozytywny wymiar. Merytoryczny układ tekstu stanowi rozwinięcie założenia, że Naród sprawuje zwierzchnią władzę w państwie i identyfikuje się z wartościami przyjętymi w Konstytucji. Rolą każdej z władz jest realizacja i ochrona tych wartości. Ustrojową funkcją sądów jest rozstrzygać spory prawne, a więc spory na tle porządku prawnego, który wyraża wartości Narodu. Sędziowie sądów administracyjnych mają w tym układzie zadanie szczególne, albowiem kontrolują pozostałe władze, czy właściwie realizują powierzone im przez Naród upoważnienie do działania w jego imieniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX