Raglewski Janusz, Ściganie sprawców przestępstw z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (kilka uwag z perspektywy obrońcy)

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2018/2/85-93
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ściganie sprawców przestępstw z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (kilka uwag z perspektywy obrońcy)

Funkcjonująca w świadomości społecznej ocena przestępczości godzącej w prawa własności intelektualnej ułatwia obronę sprawców takich przestępstw. Społeczeństwo nie oczekuje restrykcyjnego podejścia, charakteryzującego się szerokimi podstawami odpowiedzialności karnej, ani aplikacji środków prawnokarnej reakcji o wysokim stopniu dolegliwości. Stosunkowo duże możliwości prowadzenia skutecznej obrony wynikają również z tego, że ściganie sprawców tego rodzaju czynów przestępnych wiąże się z koniecznością przezwyciężenia wielu trudności. Nasiliły się one zwłaszcza w obliczu pojawienia się nowych technologii, stanowiących istotne wyzwanie dla tradycyjnych formuł jurydycznych prawa karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX