Stefaniuk Małgorzata, Sankcje pozytywne jako motywy postępowania zgodnego z prawem na przykładzie rozwiązań ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/1/118-130
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sankcje pozytywne jako motywy postępowania zgodnego z prawem na przykładzie rozwiązań ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza unormowań przewidzianych w ustawie z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z punktu widzenia ich motywacyjnego wpływu na zachowanie adresatów. Mają one stanowić przykład celowego działania ustawodawcy, który zamiast (czy ściślej: obok) posłużenia się groźbą zastosowania przymusu stworzył rodzaj „zachęty” dla osób zobowiązanych do wykonania nakazu określonego w przepisach postępowania. Na tle przyjętych rozwiązań powstaje szereg pytań: czy są one optymalne z punktu widzenia celów, które mają realizować?; czy zachowana została symetria pomiędzy interesem publicznym a interesem indywidualnym osób wywłaszczanych? oraz czy owa „zachęta” może być określona jako „sankcja”, a bliżej: „sankcja pozytywna”?

Na wstępie należy bliżej przyjrzeć się samemu pojęciu „sankcja” i jej rodzajom. Nie ma wątpliwości, iż pojęcie „sankcja” nie jest charakterystyczne wyłącznie dla nauki prawa, ale...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX