Kmąk Krzysztof, Sankcje kumulatywne od 1 lipca 2015 r. - rozważania na tle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/10/102-135
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sankcje kumulatywne od 1 lipca 2015 r. - rozważania na tle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Streszczenie

Tematem artykułu jest analiza wybranych problemów związanych z sankcjami kumulatywnymi występującymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Autor porusza zagadnienia dotyczące zastosowania w tych przypadkach instytucji określonych w art. 37a i art. 37b k.k., jak również instrumentów nadzwyczajnego wymiaru kary (nadzwyczajnego złagodzenia i nadzwyczajnego obostrzenia), a także ciągu przestępstw. Lakoniczna regulacja ustawowa w tym zakresie prowadzi do wielu problemów interpretacyjnych. Dokonane rozważania prowadzą do wniosku, iż np. wprowadzenie art. 37a k.k. doprowadziło do przekształcenia sporej liczby sankcji kumulatywnych (obejmujących zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą lat 8) w alternatywno-kumulatywne; nie ma przeszkód do wykorzystania art. 37b k.k. w stosunku do występków zagrożonych sankcją kumulatywną i alternatywno-kumulatywną; o ile stosowanie grzywny kumulatywnej jest wykluczone w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary, to jest to dopuszczalne w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary i ciągu przestępstw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX