Samorządowe konsultacje społeczne. Propozycje de lege ferenda - OpenLEX

Marchaj Roman, Samorządowe konsultacje społeczne. Propozycje de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/7-8/66-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Samorządowe konsultacje społeczne. Propozycje de lege ferenda

Samorządowe konsultacje społeczne na poziomie gminnym funkcjonują w niezmienionej formule już od blisko 25 lat. Przez ten czas z całą pewnością zaznaczyły się one w świadomości zarówno decydentów, jak i mieszkańców jako ważna instytucja budowania dialogu społecznego. Jednak z całą pewnością konsultacje społeczne mogą odgrywać jeszcze ważniejszą rolę. Dlatego też przed prezentowanym artykułem autor postawił dwa podstawowe cele. Pierwszym jest zdiagnozowanie podstawowych problemów praktycznych dotyczących instytucji konsultacji społecznych na poziomie samorządu terytorialnego. Drugim sformułowanie wniosków de lege ferenda, które usprawnią funkcjonowanie konsultacji społecznych, jednocześnie nie zmieniając podstawowych założeń konstrukcyjnych opisanych w treści ustrojowych ustaw samorządowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX