Korczak-Kubalski Igor, Samorząd zawodowy psychologów w Polsce - uregulowania prawne i perspektywy

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/7-8/224-238
Autor:
Rodzaj: artykuł

Samorząd zawodowy psychologów w Polsce - uregulowania prawne i perspektywy

Słowa kluczowe: psycholog, samorząd zawodowy, samorząd zawodowy psychologów, zawód zaufania publicznego, zasada państwa prawnego

1.Wprowadzenie

Celem artykułu jest zbadanie, czy zawód psychologa mieści się w obrębie zawodów zaufania publicznego, a w konsekwencji – czy adekwatne jest przyznanie tej grupie własnego samorządu zawodowego. W tym kontekście zbadana zostanie także praktyka funkcjonowania ustawy oraz zasadność krytyki względem stosowania przepisów ustawy, formułowanej m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

W prowadzonych badaniach opierano się przede wszystkim na metodzie językowo-logicznej oraz hermeneutycznej. Wykorzystano także wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego przez Zespół ds. Badań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

2.Samorządy zawodowe w Polsce – ujęcie doktrynalne i prawnokonstytucyjne

Samorządy w ogóle, a samorządy zawodowe w szczególności, posiadają w Polsce długą tradycję . Choć – z uwagi na przedmiot opracowania – nie ma tu miejsca na szersze omówienie tego zagadnienia, celowe wydaje się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX