Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/11/102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Samorozwój częścią długo terminowych planów

Umiejętność uczenia się i nabywania nowych umiejętności jest obecnie jednym z czynników korelujących z sukcesem zawodowym. Dlatego coraz częściej pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że szkolenia pracowników mają bezpośredni wpływ zarówno na ich motywację do pracy, jak i jakość wykonywania powierzonych im zadań. Niestety przy natłoku różnych projektów i zadań samorozwój oraz nabywanie nowych kompetencji to sprawa, którą łatwo odłożyć na później i pozwolić, by ostatecznie zginęła wśród domowych i zawodowych obowiązków. Dlatego też dobrą praktyką ze strony firmy lub organizacji jest uwzględnienie rozwoju pracowników w długoterminowych planach.

W naszej organizacji zdecydowaliśmy się wprowadzić metodę planowania zadań i projektów opartą na tzw. OKR-ach (ang. Objective Key Results), stosowaną również przez firmę Google. Polega ona na skupieniu się na kilku najważniejszych projektach na dany kwartał (ang. objectives) i rozbiciu ich na mniejsze zadania (ang. key results). OKR-y powinny być...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację