Samoistny dozór kuratora sądowego - propozycja nowego środka karnego - OpenLEX

Kobes Paweł, Samoistny dozór kuratora sądowego - propozycja nowego środka karnego

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/3/176-190
Autor:
Rodzaj: artykuł

Samoistny dozór kuratora sądowego - propozycja nowego środka karnego

1.Wprowadzenie

Na przestrzeni wielu lat można zaobserwować zmiany w podejściu do reakcji na przestępstwa polegające na stopniowym odchodzeniu od instytucji koncentrujących się przede wszystkim na stwarzaniu przestępcy dolegliwości jako podstawowej reakcji na popełnione przez niego przestępstwo, szukając jednocześnie rozwiązań prawnych stwarzających większe możliwości wsparcia przestępcy w jego trwałym powrocie do życia społecznego w zgodzie z przyjętymi normami. Te zmiany widać szczególnie w działaniach zorientowanych na ograniczenie stosowania kary pozbawienia wolności i zastępowania jej innymi środkami reakcji prawnej, pozwalających na prowadzenie oddziaływań wobec przestępcy w warunkach wolnościowych. Można w tym miejscu wskazać chociażby instytucje związane z poddaniem sprawcy przestępstwa okresowi próby, czy też ideę sprawiedliwości naprawczej . Warto również wspomnieć o art. 37a k.k. , stwarzającym alternatywę dla kary pozbawienia wolności ; art. 37bk.k. pozwalającym na łączenie kary...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?