Poniatowski Piotr, Radecki Wojciech, Samochód a środowisko na tle rozważań prawników czeskich i rozwiązań przyjętych w Polsce, cz. I

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/1/85-109
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Samochód a środowisko na tle rozważań prawników czeskich i rozwiązań przyjętych w Polsce, cz. I

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest kwestia ochrony środowiska w związku z rozwojem komunikacji drogowej. Autorzy omawiają kilka aspektów tej problematyki (odpowiedzialność użytkowników i właścicieli za eksploatację pojazdu silnikowego, instrumenty koncepcyjne ochrony powietrza, zakazy ruchu pojazdów, biopaliwa i paliwa alternatywne), opierając się na poglądach prawników czeskich, a także rozwiązaniach prawnych przyjętych w Czechach i Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX