Kmiecik Romuald, Kmiecik Zbigniew R., Sądy pokoju – anachronizm czy krok ku demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości?

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/7-8/105-130
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Sądy pokoju – anachronizm czy krok ku demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości?

Streszczenie

Instytucja sądu pokoju jako rodzaj sądu obywatelskiego orzekającego bez udziału sędziów zawodowych sięga genezą XIV stulecia, a źródłem nazwy „sędzia pokoju” w językach europejskich jest nazwa angielskiego funkcjonariusza sądowego „justice of the peace”. Konstytucja RP nie wyklucza możliwości utworzenia sądów pokoju w organizacyjnych ramach sądów powszechnych. Natomiast utworzenie ich poza strukturą sądów powszechnych wymagałoby zmiany Konstytucji. Rys historyczno-porównawczy wskazuje na liczne problemy legislacyjne związane z utworzeniem tego rodzaju sądownictwa. Pozostawiając tytułową kwestię do dalszej dyskusji, lecz bez stanowczej odpowiedzi, nie sposób kwestionować celowości demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości w stosownej formie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX