Sądowo-prokuratorska praktyka ścigania karnego przestępstwa zabójstwa - OpenLEX

Łagodziński Stanisław, Sądowo-prokuratorska praktyka ścigania karnego przestępstwa zabójstwa

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/11/130-153
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sądowo-prokuratorska praktyka ścigania karnego przestępstwa zabójstwa

Streszczenie

Temat niniejszy jest kolejnym spośród publikowanych uprzednio opracowań o praktyce ścigania karnego przestępstw przeciwko życiu, przy czym aktualnie jego przedmiotem są zachowania sprawcze podjęte z zamiarem unicestwienia życia innego człowieka. Czynem tym jest przestępstwo zabójstwa stypizowane w art. 148 § 1 k.k. Zainteresowanie poznawcze zostało tu ukierunkowane na analizę procesu karnego w jego praktycznym przebiegu w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, zaś celem jest ujawnienie typowych uchybień prowadzących do finalnych niepowodzeń na rozprawie głównej.

I.Wprowadzenie

W latach 2006–2012, autor w ramach prac Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prowadził badania aktowe praktyki ścigania karnego przestępstw przeciwko życiu, w których zamiarem bądź też następstwem zachowań sprawcy czynu, było pozbawienie życia innej osoby. Przedmiotem tych badań były przestępstwa:

powodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym – art. 156 § 3 k.k.;

brania udziału w bójce lub pobiciu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX