Cieśliński Marcin Mikołaj, Sądowe wysłuchanie dziecka a stanowisko jego rodziców

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/1/45-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sądowe wysłuchanie dziecka a stanowisko jego rodziców

Słowa kluczowe: wysłuchanie dziecka, zgoda rodziców na wysłuchanie dziecka, poznanie zdania i opinii dzieci przez rodziców, decyzje odnośnie do osoby lub majątku dziecka, dobro dziecka

Gdy myślimy o wysłuchaniu małoletniego, w pierwszej kolejności mamy przed oczami obraz sędziego, który rozmawia z dzieckiem w swoim gabinecie lub w „niebieskim pokoju”. Większość wypowiedzi judykatury i doktryny koncentruje się na tym, czy sąd ma obowiązek wysłuchać dziecko, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Prawnicy i psycholodzy prowadzą dyskusję na temat tego, czy wysłuchanie powinno być dokonywane częściej, w jakich warunkach, a także rozważają, czy zaangażowanie osobiste dziecka w postępowaniu sądowym jest dla niego szkodliwe.

To wysłuchanie określamy mianem wysłuchania sądowego, przy czym dodanie przymiotnika „sądowe” ma uzasadnienie wobec licznych koncepcji na temat tego, kto może dokonać wysłuchania dziecka. Zdarza się bowiem, że wysłuchania dokonują biegli psycholodzy lub nawet kurator . W praktyce...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX