Tkaczyk Edyta, Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w postępowaniu dyscyplinarnym wobec adwokatów, notariuszy, radców prawnych i prokuratorów. Wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/7-8/77-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w postępowaniu dyscyplinarnym wobec adwokatów, notariuszy, radców prawnych i prokuratorów. Wybrane zagadnienia

W ostatnich latach odżyła dyskusja nad istotą przyjęcia jednolitego kodeksu odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych. Modelowe rozwiązania postępowań w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej w wolnych zawodach prawniczych przeplatają się z odmiennymi dążeniami co do zakresu sądowej kontroli orzeczeń wydanych w postępowaniach wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów. I choć wydaje się, że postępowanie dyscyplinarne zostało na trwałe ugruntowane w odpowiednich ustawach, można dostrzec próby ich zasadniczej zmiany . Obecnie zakres kontroli nad postępowaniami dyscyplinarnymi wobec osób należących do wymienionych zawodów prawniczych odnosi się do orzeczeń, których wydanie spowodowało rażące naruszenie prawa, jak również do rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej . Kontrola sądu nie obejmuje jednak tych orzeczeń organów dyscyplinarnych, które nie dotyczą „rażących uchybień”.

Celem opracowania jest przede wszystkim ocena obecnie funkcjonującej sądowej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX