Artykuły
Opublikowano: PP 2010/9/13-18
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Sądowa kontrola interpretacji oraz decyzji - współzależność postępowań

W artykule Autorzy odnoszą się do kwestii relacji, jakie zachodzą pomiędzy sprawą w przedmiocie kontroli legalności negatywnej interpretacji podatkowej (wydanej w sprawie indywidualnej) a ewentualnym późniejszym sądowym postępowaniem w sprawie kontroli legalności decyzji podatkowej dotyczącej wysokości zobowiązania podatkowego . Celem opracowania jest analiza wpływu, jaki może wywierać prawomocny wyrok wydany w wyniku sądowej kontroli indywidualnej, negatywnej dla wnioskodawcy, interpretacji podatkowej na postępowanie sądowe wywołane skargą tegoż wnioskodawcy na późniejszą decyzję podatkową dotyczącą wysokości zobowiązania podatkowego. Artykuł powstał na podstawie referatu Autorów przygotowanego na konferencję Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Praga, 12–14.09.2010 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?