Sądowa kontrola decyzji administracyjnej w procesie cywilnym (problemy graniczne) - zagadnienia wybrane - OpenLEX

Osowy Piotr, Sądowa kontrola decyzji administracyjnej w procesie cywilnym (problemy graniczne) - zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/4/56-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sądowa kontrola decyzji administracyjnej w procesie cywilnym (problemy graniczne) - zagadnienia wybrane

Słowa kluczowe: sądowa kontrola, decyzja administracyjna, związanie, stan prawny, samodzielność jurysdykcyjna

1.Wprowadzenie

Stworzenie systemu gwarancji ochrony praw i wolności obywatelskich stanowi istotny element demokracji i praworządności. Skoro istnieją środki przymusu prawnego, będące gwarancją przestrzegania prawa przez obywatela, tak też i państwo ma obowiązek zagwarantowania określonych środków przeciwko naruszaniu prawa przez administrację publiczną oraz nieuzasadnioną jej ingerencję w prawa i wolności obywatelskie, w tym w te o cesze cywilnoprawnej.

Kwestia proceduralnej poprawności działań organów państwa (władzy publicznej) coraz częściej przesuwa się ze sfery ochrony materialnej słuszności (a nawet zgodności z prawem) rozstrzygnięcia na proceduralną poprawność postępowania . Elementarnym założeniem każdej poprawnie napisanej procedury jest ustanowienie odpowiednich mechanizmów, pozwalających na weryfikację podejmowanych decyzji, w tym szczególnie tych, które w sposób bezpośredni lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX