Sąd w sprawach mobbingowych - OpenLEX

Jędrejek Grzegorz, Sąd w sprawach mobbingowych

Artykuły
Opublikowano: PS 2010/5/33-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sąd w sprawach mobbingowych

Uwagi wstępne

Fragmentaryczna regulacja mobbingu zawarta w art. 943 k.p. jest źródłem wielu wątpliwości. Pojęcie mobbingu w języku potocznym, a także w naukach społecznych, jak psychologia czy też socjologia, odbiega od definicji ustawowej zawartej w art. 943 § 2 k.p. Ponadto ma ona charakter ograniczony do pracowników, którzy pozostają w stosunku pracy w rozumieniu prawa pracy.

W sprawach kierowanych zarówno do wydziałów pracy (czy też pracy i ubezpieczeń społecznych), jak i wydziałów cywilnych często powód, wskazując w pozwie na podstawę faktyczną, powołuje się na mobbing. Powstaje pytanie o właściwość sądu i skład sądu we wskazanych sprawach. W artykule przyjęto koncepcję, zgodnie z którą mobbing stanowi ciąg zdarzeń naruszających dobra osobiste osoby poddanej przemocy psychicznej . Ta koncepcja z jednej strony umożliwia rozwiązanie problemów związanych z właściwością sądu. Z drugiej strony prowadzi do wielu trudności dotyczących kolizji przepisów art. 943 § 3-4k.p., regulujących...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX