Sąd Najwyższy. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania (spojrzenie sędziego cywilisty) - OpenLEX

Gudowski Jacek, Sąd Najwyższy. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania (spojrzenie sędziego cywilisty)

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/11-12/7-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sąd Najwyższy. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania (spojrzenie sędziego cywilisty)

1. Rozważania o Sądzie Najwyższym – jego pozycji, funkcjach i zadaniach – muszą obejmować dwa aspekty: czysto ustrojowy, określający miejsce Sądu Najwyższego w ramach władzy sądowniczej oraz pośród innych naczelnych organów państwa, i procesowy, funkcjonalny, wskazujący zadania, które Sąd Najwyższy ma spełniać, a także narzędzia niezbędne do ich wykonania. Nie chodzi przy tym o poszukiwanie różnic między możliwymi do zastosowania środkami zaskarżenia rozpoznawanymi przez Sąd Najwyższy, lecz o odpowiedź na pytanie, czy służą one interesowi publicznemu, czy prywatnemu .

Jest także poza sporem, że nieodzownym czynnikiem tych rozważań musi być pierwiastek historyczny, w tym tradycja, doświadczenia dziejowe – także przykre i bolesne – oraz dorobek naukowy. Argument historyczny w tych rozważaniach jest tym bardziej ważny, że sądownictwo to twór ustrojowy o dużej inercji, niełatwo i niechętnie poddający się radykalnym zmianom, a zwłaszcza doraźnym wynalazkom, których nigdy nie brak....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX