Artykuły
Opublikowano: PP 2020/4/9-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rzetelny proces a VAT

Rzetelny proces stanowi podstawową i ważną gwarancję w społeczeństwie demokratycznym, dlatego też tego standardu nie mogło zabraknąć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwłaszcza w sprawach tak istotnych dla Unii jakimi są spory w zakresie VAT. Artykuł pokazuje, że ów standard widoczny jest również w polskich przepisach proceduralnych, o ile chcemy go dostrzec i właściwie zastosować.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?