Malinowski Dariusz M., Rygory formalne związane z darowiznami dokonywanymi w obrębie tzw. grupy zerowej

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/12/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rygory formalne związane z darowiznami dokonywanymi w obrębie tzw. grupy zerowej

Użyte w tytule pojęcie grupy zerowej to oczywiście niefachowe, ale popularne i stające się częścią języka potocznego określenie możliwości i zasad dokonywania darowizn pomiędzy najbliższymi krewnymi. Darowizny podlegają, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Podstawa opodatkowania, kwoty wolne od opodatkowania, wysokość podatku zależą przede wszystkim od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. W myśl art. 888 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Widać z tego przepisu, że dla spełnienia cywilnoprawnych znamion darowizny potrzebne jest definitywne przysporzenie majątkowe od darczyńcy dla obdarowanego bez jakiegokolwiek świadczenia ekwiwalentnego ze strony tego drugiego. Przypomnę tylko, że z punktu widzenia prawa podatkowego, zgodnie z art. 9 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX