Rozwód i separacja w normach kolizyjnych prawa europejskiego - OpenLEX

Sapota Anna, Rozwód i separacja w normach kolizyjnych prawa europejskiego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2010/1/29-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozwód i separacja w normach kolizyjnych prawa europejskiego

Kolizyjnoprawną problematykę rozwodu i separacji w prawie polskim reguluje art. 18 ustawy z 12.11.1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe . Prawem właściwym dla rozwodu jest w pierwszej kolejności wspólne prawo ojczyste małżonków z chwili wystąpienia z żądaniem rozwodu. Zatem wyznaczenie prawa właściwego następuje za pomocą łącznika obywatelstwa. W braku wspólnego prawa ojczystego właściwe jest prawo państwa miejsca zamieszkania małżonków. W sytuacji gdy małżonkowie nie mają wspólnego obywatelstwa ani miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie. Powyższy stan prawny może ulec zmianie ze względu na działalność legislacyjną organów Wspólnot Europejskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX