Rozwiązanie umowy o pracę z radcą prawnym zatrudnionym w jednostce samorządu terytorialnego - aspekty prawne - OpenLEX

Niedziński Tomasz, Rozwiązanie umowy o pracę z radcą prawnym zatrudnionym w jednostce samorządu terytorialnego - aspekty prawne

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/4/5-14
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozwiązanie umowy o pracę z radcą prawnym zatrudnionym w jednostce samorządu terytorialnego - aspekty prawne

Przedmiotowy artykuł przedstawia złożoną kwestię rozwiązania umowy o pracę z radcą prawnym zatrudnionym w jednostce samorządu terytorialnego. Autor miał na celu wykazać, że rozwiązanie umowy o pracę z radcą prawnym zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego wiąże się z wieloma obwarowaniami prawnymi dla pracodawcy – w tym wypadku jednostki samorządu terytorialnego. Niewątpliwie niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie skomplikowanej procedury rozwiązywania umowy o pracę z radcą prawnym nie tylko ze względu na przepisy prawa pracy, ale przede wszystkim – przepisy korporacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX