Rozwiązanie stosunku pracy radnego - OpenLEX

Wierzbica Anna, Rozwiązanie stosunku pracy radnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/7-8/114-128
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozwiązanie stosunku pracy radnego

Kompetencje organu stanowiącego dotyczące wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym budzą wiele wątpliwości. Przedmiotem rozbieżnych ocen zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie jest przede wszystkim termin, w jakim rada (sejmik) ma obowiązek wypowiedzieć się co do zasadności rozwiązania stosunku pracy. Liczne spory doktrynalne wywołuje także kwestia dopuszczalności wypowiadania się organu stanowiącego w sprawach zmiany warunków pracy i płacy radnego. Autorka zwraca uwagę, że niejasne jest również to, czy rada (sejmik) ma legitymację do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy radnego, w sytuacji gdy przyczyną tego rozwiązania są okoliczności niemające związku z wykonywaniem mandatu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX