Kraś Ireneusz, Rozwiązania regulacyjne w zakresie zastosowania buforów kapitałowych i ich wykorzystanie w dobie pandemii

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/7-8/168-179
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozwiązania regulacyjne w zakresie zastosowania buforów kapitałowych i ich wykorzystanie w dobie pandemii

Słowa kluczowe: instytucje administracji gospodarczej, nadzór makroostrożnościowy, regulacje systemu finansowego, pandemia, kryzys

1.Wstęp

Doświadczenia z globalnego kryzysu 2008+ pokazały, jakie mogą pojawić się straty z powodu braku odpowiednich narzędzi nadzoru w skali makro. Regulacje prawne do momentu pojawienia się tego kryzysu nie uwzględniały całościowego podejścia do rozwiązań związanych z nadzorem nad całym systemem finansowym w poszczególnych państwach członkowskich. Nie brały pod uwagę w sposób należyty kwestii powiązań między poszczególnymi instytucjami tego systemu. Brak kompleksowych rozwiązań w tym zakresie spowodował istotne straty, jakie w związku z kryzysem 2008+ poniosły podmioty działające w systemie finansowym państwa. Nastąpiło załamanie sektora finansów publicznych oraz wysokie bezrobocie. Zjawisko to wystąpiło w wymiarze globalnym i dotknęło również państwa Unii Europejskiej (UE).

Zatem pojawiła się potrzeba uzupełnienia tej luki, która przyczyniła się do jednoczesnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX