Sopiński Michał, Rozumowanie prawnicze jako rozumowanie praktyczne w świetle nowej teorii prawa naturalnego Johna M. Finnisa

Artykuły
Opublikowano: AFP 2020/1/84-98
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozumowanie prawnicze jako rozumowanie praktyczne w świetle nowej teorii prawa naturalnego Johna M. Finnisa

1.Wprowadzenie

Wyrażona przez Heinricha Rommena w 1936 r. słynna teza o wiecznym powrocie prawa naturalnego wydaje się niezwykle aktualna i to pomimo tego, że współczesne myślenie o prawie jest zdominowane przez koncepcje pozytywistyczne bądź postpozytywistyczne. Aktualność wiecznego powrotu do prawa naturalnego wyraża się zaś w tym, że w przeciwieństwie do pozytywizmu prawniczego, którego podstawowym założeniem była i nadal jest teza o rozdziale (separation thesis) , prawo naturalne pozwala w spójny i logicznie uporządkowany sposób powiązać prawo z moralnością, co zwłaszcza w przypadku koncepcji rozumowań prawniczych staje się dziś praktyczną koniecznością.

Zauważają to także współcześni autorzy z kręgu pozytywizmu i postpozytywizmu prawniczego, żeby wspomnieć tylko Neila MacCormicka i sformułowaną przez niego teorię rozumowania prawniczego . Jednakże przedstawianym przez nich koncepcjom brakuje często konsekwencji, gdyż z jednej strony pozytywiści przyjmują tezę o rozdziale, z drugiej zaś zakładają...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX