Rozszerzenie katalogu podmiotów pełniących funkcję reprezentanta grupy jako szansa na zwiększenie popularności postępowania... - OpenLEX

Mardo Hanna, Rozszerzenie katalogu podmiotów pełniących funkcję reprezentanta grupy jako szansa na zwiększenie popularności postępowania grupowego w Polsce

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/7-8/51-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozszerzenie katalogu podmiotów pełniących funkcję reprezentanta grupy jako szansa na zwiększenie popularności postępowania grupowego w Polsce

Słowa kluczowe: postępowanie grupowe, postępowanie przedstawicielskie, reprezentant grupy

1.Wprowadzenie

Postępowanie grupowe zostało wprowadzone w Polsce w 2010 r. na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym . Ustawodawca polski zrezygnował z wykorzystania rozwiązania popularnego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, tj. powierzenia roli reprezentanta grupy organizacjom społecznym, w tym konsumenckim, uzasadniając to brakiem doświadczenia i środków finansowych na prowadzenie spraw w postępowaniu grupowym. Niemniej już w projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym stwierdzono, że przyznanie organizacjom społecznym uprawnienia do występowania w charakterze reprezentanta grupy nie jest wykluczone w przyszłości .

Rozwój polskiego systemu prawnego, jaki nastąpił od czasu wejścia w życie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, spowodował też powstanie nowych podmiotów, których ustawodawca w chwili ustalania zasad prowadzenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX