Rozpytanie i wywiad podczas czynności niepowtarzalnych i ich dowodowe znaczenie w procesie karnym - OpenLEX

Pawelec Kazimierz Jan, Rozpytanie i wywiad podczas czynności niepowtarzalnych i ich dowodowe znaczenie w procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/6/92-106
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozpytanie i wywiad podczas czynności niepowtarzalnych i ich dowodowe znaczenie w procesie karnym

Słowa kluczowe: postępowanie sprawdzające, czynności niepowtarzalne, zakazy dowodowe, tajemnice zawodowe, dowody pośrednio nielegalne, zakaz przesłuchania biegłego, zakaz przesłuchania lekarza, ocena legalności pozyskanego dowodu, procesowa możliwość substytuowania dowodów nielegalnych, swobodna ocena dowodów

1.Uwagi wprowadzające

Czynności niepowtarzalne wielokrotnie inicjują postępowanie przygotowawcze w razie zaistnienia zdarzeń uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Ich regulację zawiera art. 316 Kodeksu postępowania karnego , będący powtórzeniem przepisu art. 272 Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. Stąd aktualność zachował pogląd, że ich wprowadzenie do procedury karnej miało na celu zwiększenie uprawnień stron w postępowaniu przygotowawczym, co łączyło się z podniesieniem ich wartości dowodowej. Wszak podejrzanemu oraz pokrzywdzonemu zagwarantowany został w nich udział. Czy jednak tak stało się w istocie? Obserwując praktykę, co zostało poparte badaniami autora, uczestnictwo stron w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX