Filipek Paweł, Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM

Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/2/14-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM

Autor odnosi się do zasady wzajemnego zaufania w kontekście rozproszonej europejskiej kontroli przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access