Sydor-Zielińska Aleksandra, Rozpowszechnianie wizerunku małoletniego na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2017/4/79-92
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozpowszechnianie wizerunku małoletniego na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przepis art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustanawia podstawowe zasady rozpowszechniania wizerunku. Zarówno w piśmiennictwie, jak i w judykaturze wiele uwagi poświęcono jego wykładni, co pozwoliło na wypracowanie szeregu bardziej szczegółowych reguł, których zachowanie warunkuje dopuszczalność ingerencji w prawo do wizerunku jednostki. Wszelkie analizy tego przepisu oparte są jednak w znakomitej większości na niewypowiadanym wprost założeniu, że osoba, której wizerunek ma być rozpowszechniany, jest osobą dorosłą. W artykule tym przedstawiam rozważania na gruncie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z uwzględnieniem szczególnego rodzaju sytuacji, tj. gdy uprawniony jest osobą małoletnią. Zagadnieniu temu dotychczas poświęcono niewiele uwagi, mimo że jego praktyczna doniosłość jest niebagatelna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX