Łabędzka Dominika, Majkowski Wojciech, Różnice kursowe - nowelizacja przepisów ustaw o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2012 r.

Artykuły
Opublikowano: PP 2011/11/5-11
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Różnice kursowe - nowelizacja przepisów ustaw o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2012 r.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegną przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ustalania różnic kursowych. Dodany zostanie przepis regulujący kwestię rezygnacji z tzw. rachunkowej metody ustalania różnic kursowych w przypadku połączenia i podziału podmiotów. Brzmienie art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budzące szczególne kontrowersje w praktyce, zostanie zbliżone do regulacji obowiązującej w ustawie o rachunkowości. Chociaż w zamyśle ustawodawcy planowane zmiany mają na celu wyeliminowanie wątpliwości pojawiających się na gruncie obecnego stanu prawnego, redakcja znowelizowanych przepisów może stać się przyczyną kolejnych sporów na linii podatnicy – organy podatkowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX