Pecyna Marlena, Rozliczenia wynikające z umów o finansowanie i realizację projektów badawczych, zawartych z Narodowym Centrum Nauki – wybrane problemy prawne

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/4/23-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozliczenia wynikające z umów o finansowanie i realizację projektów badawczych, zawartych z Narodowym Centrum Nauki – wybrane problemy prawne

Tekst omawia doniosłe z punktu widzenia jednostek naukowych realizujących projekty badawcze na podstawie umów zawartych z Narodowym Centrum Nauki (NCN) kwestie rozliczeń po wygaśnięciu umowy. Chodzi przede wszystkim o dopuszczalność zastosowania potrącenia wierzytelności NCN o zwrot środków uznanych przez Dyrektora NCN za nienależycie wydatkowane, która jest częstokroć sporna, z wierzytelności jednostki naukowej o wypłatę środków na podstawie umowy o finansowanie i realizację innego projektu badawczego. Dodatkowo rozważaniu podlega sposób ustalenia odsetek za opóźnienie z zapłatą przez jednostkę naukową na rzecz NCN. W zakresie przedmiotowym tekstu przedstawione zostały także zagadnienia ogólniejsze, w tym charakter prawny umów o finansowanie i realizację projektu badawczego, właściwe normy prawne mające zastosowanie do oceny ich skutków prawnych.

Słowa kluczowe: potrącenie, projekt badawczy, nadużycie prawa podmiotowego, odsetki

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX