Rozliczanie faktur korygujących in plus - problemy teoretyczne i praktyczne - OpenLEX

Ferlin Artur, Rozliczanie faktur korygujących in plus - problemy teoretyczne i praktyczne

Artykuły
Opublikowano: PP 2011/2/29-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozliczanie faktur korygujących in plus - problemy teoretyczne i praktyczne

W codziennej praktyce podatnicy podatku od towarów i usług częściej niż by mogło się wydawać stają przed koniecznością dokonania korekty obrotu, a co za tym idzie, wystawienia faktury korygującej i w konsekwencji ujęcia tego faktu we właściwej deklaracji podatkowej. Oczywiście powyższe korekty mogą dotyczyć zarówno obniżenia, jak i podwyższenia obrotu, przy czym jedne i drugie pociągają za sobą doniosłe konsekwencje podatkowe, również w kontekście konieczności ponoszenia dodatkowych obciążeń. Autor artykułu analizuje regulacje podatkowoprawne dotyczące omawianych zagadnień, a także wskazuje na praktyczne problemy związane ze stosowaniem tych regulacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX