Rozdrobnienie opłat samorządowych a ich wydajność dochodowa w miastach na prawach powiatu - OpenLEX

Będzieszak Marcin, Rozdrobnienie opłat samorządowych a ich wydajność dochodowa w miastach na prawach powiatu

Artykuły
Opublikowano: FK 2016/4/30-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozdrobnienie opłat samorządowych a ich wydajność dochodowa w miastach na prawach powiatu

Celem artykułu jest wskazanie, jaka jest wydajność dochodowa opłat oraz w jaki sposób zależy od charakteru usług publicznych. Dokonano w nim charakterystyki zasad powiązania opłat ze świadczeniami zwrotnymi ze strony samorządu, z uwzględnieniem polskich regulacji prawnych. Przeprowadzono analizę znaczenia opłat w budżetach miast na prawach powiatu w latach 2004–2012 w stosunku do innych dochodów własnych bieżących oraz zmian następujących w tym czasie. Dokonano także szczegółowej analizy wydajności opłat za usługi w stosunku do finansowanych nimi usług, zarówno w przypadku gdy finansowanie następowało z budżetów miast, jak i poprzez samorządowe zakłady budżetowe. Przeprowadzone badania empiryczne pozwalają stwierdzić, że opłaty w szerokim rozumieniu mają coraz większe znaczenie dla dochodów własnych miast, ale jednocześnie opłaty za usługi stanowią w większości przypadków uzupełniające źródło finansowania. W tych przypadkach, gdy opłaty za usługi są wysoce wydajne, zostały stworzone spółki komunalne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX