Świątkowski Andrzej Marian, Roszczenie o dopuszczenie do pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/2/7-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Roszczenie o dopuszczenie do pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

1.Wprowadzenie

Dopuszczenie do pracy jest instytucją prawa pracy. Jej osobliwość wyraża się w braku regulacji prawnej roszczenia o dopuszczenie do pracy, mimo stosunkowo bogatego orzecznictwa traktującego o materialnoprawnych aspektach tej instytucji prawa pracy: podstawie prawnej roszczenia, istocie dopuszczenia do pracy, definicji i charakterze prawnym tego pojęcia prezentowanych w judykaturze, różnicach między dopuszczeniem a przywróceniem do pracy, prawnych następstwach niedopuszczenia pracownika do pracy oraz zależnościach między niezgodnym z prawem dopuszczeniem pracownika do pracy a skutkami prawnymi takiego dopuszczenia, niezgodnego z prawem działania pracodawcy. W literaturze prawa pracy nie poświęcono instytucji dopuszczenia do pracy wystarczającej uwagi. Przyczynę do rozważenia potrzeby wprowadzenia do przepisów prawa pracy, materialnych (ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy ) i procesowych (ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego ), regulacji prawnej tej instytucji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX