Kranz Jerzy, Rosyjska wojna o "pokój", czyli Ukraina między polityką a prawem

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/9/3-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rosyjska wojna o "pokój", czyli Ukraina między polityką a prawem

1. W każdej epoce pojęcia pokoju i wojny różnią się, podobnie jak zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Pokój nie oznacza tylko braku wojny. Pokoju nie należy mylić z cmentarnym spokojem, ani też utożsamiać z pokojem za wszelką cenę (appeasement). Nie brak przykładów, że wojna staje się konsekwencją opacznie rozumianego pokoju, a zwłaszcza tzw. walki o pokój. Zdarza się jednak również, że wojna przyczynia się do utrwalenia pokoju. Warto się zastanowić, czy i w jakim stopniu współczesna regulacja międzynarodowoprawna przyczynia się do utrzymania pokoju i zapobieżenia konfliktom zbrojnym. Czy regulacja ta jest kompletna i wystarczająca i czy ułatwia lub utrudnia ocenę działań państw?

Refleksja nad tymi kwestiami jest oczywista w kontekście datującej się od roku 2014 rosyjskiej agresji na Ukrainę, najpierw w postaci aneksji Krymu, a następnie zajęcia części ukraińskich obwodów Doniecka i Ługańska. Tak zwana specjalna operacja wojskowa rozpoczęta przez Rosję w Ukrainie 24.02.2022 r....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX