Odachowski Jarosław, Rola wspólnoty samorządowej w tworzeniu budżetu obywatelskiego (wybrane problemy)

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/9/16-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rola wspólnoty samorządowej w tworzeniu budżetu obywatelskiego (wybrane problemy)

Problematyka budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) obejmuje w szczególności funkcjonowanie poszczególnych wspólnot samorządowych, co pozwala zarysować kilka istotnych problemów badawczych. Autor w prezentowanym opracowaniu zwraca uwagę po pierwsze, na kształt i strukturę prawną tych wspólnot, co w dalszej kolejności pozwala mu na wyznaczenie zakresu podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w procedurze ustalania budżetu obywatelskiego. Po drugie, na jego wiążący charakter, co przekłada się na określenie realnego znaczenia wskazanego uprawnienia członków poszczególnych wspólnot samorządowych. Po trzecie zaś, wspomina o odpowiedzialności politycznej organów jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy