Podgórska-Rykała Joanna, Rola samorządów w kreowaniu i wdrażaniu polityki senioralnej -- przykład miasta Sosnowca

Artykuły
Opublikowano: ST 2018/1-2/139-149
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rola samorządów w kreowaniu i wdrażaniu polityki senioralnej -- przykład miasta Sosnowca

Kwestia starzenia się społeczeństwa stała się w ostatnich latach jednym z najczęściej analizowanych przez kraje rozwinięte zagrożeń cywilizacyjnych. Dotyczy ona przede wszystkim krajów zamożnych, głównie tzw. starego kontynentu. Z danych zaprezentowanych w indeksie Global AgeWatch Index w 2014 r. wynika, że do 2050 r. osoby powyżej 60. roku życia będą stanowiły już 21% światowej populacji. Oznacza to blisko dwukrotny wzrost obecnego wskaźnika (12%). W przypadku Europy będzie to nie 1/5 ludności, a niestety ponad 1/3. Na każdego przyszłego emeryta przypadną dwie osoby pracujące, czyli o połowę mniej niż obecnie (cztery osoby). Europa jest obszarem, na którym proces ten widać najwyraźniej.

Starość poszczególnych ludzi różni się, ponieważ wiąże się nie tylko z ich biologią, ale również z wewnętrznymi cechami osobowymi i uwarunkowaniami zewnętrznymi: czasem i przestrzenią, w której żyją. Mimo że wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia człowieka jest pożądane, to aby było ono wciąż satysfakcjonujące również u jego schyłku, niezbędne jest wprowadzenie licznych udogodnień dla seniorów i objęcie ich solidnym wsparciem systemowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX